//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

20浏览次
文章内容:
//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();
//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

Com2uS Holdings 11 日宣布,次世代养成游戏《Soul Strike》将进行全球更新。

▲图片来源=Com2uS Holdings
▲图片来源=Com2uS Holdings

本次更新引入了“公会征服”,将增加公会之间的竞争乐趣。各公会为了在限定时间内占领征服者场地上的城堡而进行攻防。公会成员通过战斗获得的积分相加,结算时最终分数最高的公会占领城堡,直至下一次公会征服。当你占领城堡时,你会进入保护期,并且属性次元石会积累。要想完全获得次元石,就必须在接下来的公会征服战中成功防守。如果成功守卫占领的城堡,就可以获得全部积累的次元石,但如果失败,则只能获得一半的次元石。除了次元石之外,还可以根据参与次数获得公会经验值和奖励,预计公会之间的激烈竞争将会展开。

此外,《黑暗远征》新一季也开始了。自动播放功能的引入,通过减少步骤、调整难度、增加排名奖励,让你更愉快地享受内容。此外,还引入了新的“精炼系统”,可以让你改变独特装备的选项,并且还推出了新的“幻想海滩节日”活动地下城和为期14天的任务活动。

分类:

游戏新闻

标签:

评估:

    留言

    热门